Zakelijke participaties

Participaties van Questionmarks in andere ondernemingen.

 Project Dubbelzinnig, i.s.m. Zinnige Zaken.

logo_zinnige_zaken

Komt het weleens voor dat u én iets concreets of substantieels wilt doen in een off-site met uw organisatie, maar tegelijk eens onder de TL-balken (tegenwoordig LED-balken) wilt doen?  Dan bieden we u hiermee misschien een aantrekkelijke gelegenheid.  Mark houdt regelmatig, in combinatie met de activiteiten van Zinnige Zaken, lezingen of is dagvoorzitter op bijeenkomsten die juist op onverwachte locaties zoals een zorgboerderij worden gehouden. Na een ochtendprogramma krijgen alle deelnemers de uitnodiging te participeren in het leven van de zorgboerderij (of een andere non-for-profit of charitatieve instelling). In bijna alle gevallen lukt het om een analogie of een metafoor te vinden van de bespreking van de ochtend en het middagprogramma waar de handen lekker uit de mouwen mogen. Voor meer informatie: https://zinnigezaken.nl/dubbelzinnig/ of neem contact op via info@questionmarks.nl

Cooperatie Circulaire Economie, een spin-off van de Stichting Circulaire Economie

logo SCE

Alles moet duurzaam tegenwoordig; gebouwen, meubels, afvalstromen. Maar valt het u ook op dat het vrijwel nooit over mensen gaat? Stichting Circulaire Economie vindt, net als alle andere partijen die zich met CE bezighouden overigens, dat het grootste bezwaar van de huidige manier van handelen vooral is dat er maar weinig consequenties worden kleven aan het bezit van goederen. We zijn door ons economische stelsel erg gericht op consumeren en wat minder consolideren. Wat kapot is gooien we weg. Sommige gooien zelfs wat niet mooi meer is weg. Circulariteit en recyclen is daarmee wellicht niet alleen een fysieke loop van grondstoffen, maar bovenal een mindset van mensen.  Daarmee zijn mensen een veel bepalender factor in duurzaamheid dan het hergebruik van materie alleen. Het zegt ook iets over de mens zelf, waar ook een andere mindset in moet komen. Een veel gebruikt argument tegen circulariteit is dat het economisch niet haalbaar (meer) is. Questionmarks spant zich in om het tegendeel te bewijzen door organisaties te helpen met een een gezonde transitie naar een circulaire organisatie. Meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie, neem contact op met Erick Wuestman (voorzitter Stg Circulaire Economie) of neem contact op via info@questionmarks.nl.

Cooperatie MKRoute, het project- en onderzoeksbureau van Stichting Milieuklachten.nl

logomkroute

Wist u dat er geen enkel landelijk protocol is rondom omgevingsmeldingen? Hierdoor heeft zelfs onze eigen overheid geen idee wat precies de omvang is van het aantal omgevingsmeldingen. Dat komt onder ander door het aantal loketten  waar je een melding kunt doen. Het zijn er ongeveer 500 en elk loket een eigen functie en bevoegdheid. De bevoegdheid tot handhaven is zodanig verdeeld dat je als burger feitelijk nauwelijks kunt weten of je je melding over bijvoorbeeld geluidsoverlast wel bij de juiste instantie doet. Grote kans dat u dit doet bij de politie of de gemeente, maar als het een bedrijf betreft, kan het zijn dat een andere instantie feitelijk verantwoordelijk is tot handhaving. Om een weg te vinden in het woud van loketten is Stichting Milieuklachten.nl opgericht.  Deze stichting heeft een geavanceerd determinatie- en allocatiesysteem ontwikkeld waarbij burgers opeens wél kunnen zien waar ze de melding kunnen doen. Inmiddels is de databases zo gevuld dat er inmiddels aan een soort datamining gedaan kan worden en er nu wél een overzicht ontstaat naar wat, waar en wanneer aan meldingen wordt gedaan. Omdat steeds meer partijen geïnteresseerd raken in de data vanuit dit systeem, heeft Stichting Milieuklachten de (commerciële) dienstverlening rondom het bedienen van dergelijke vragen uitbesteed aan MKRoute. Vanwege haar expertise rondom geavanceerde determinatie- en allocatiesystemen, zijn er ook andere partijen met vragen voor dergelijke systemen, maar dan op een ander gebied, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, naar MKRoute. Questionmarks vervuld de rol van kwartiermaker en is verantwoordelijk voor het programmamanagement binnen MKRoute.