Wetenschappelijk, Helder en Geanimeerd: Wat motiveert ons!?

Wetenschappelijk, Helder en Geanimeerd: Wat motiveert ons!?

Wat motiveert ons?

Neem eens 10 minuten de tijd en zie op een zeer attractieve manier dat er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn geweest die aantonen dat iets heel anders ons motiveert dan u wellicht nu nog denkt. Dat iets heel anders ons motiveert dan wat het huidige gebruik binnen veel bedrijven. Hieronder gaat u zien dat het klassieke economisch patroon en aanname dat een hogere beloning leidt tot betere resultaten, niet kloppen. Met andere woorden bonussen, targets en andere geldelijke beloningsstructuren leveren geen beter resultaat op, bij zeer hoge beloningen zelfs juist een slechter resultaat!

Opmerkelijk niet? (En knap uitgelegd op deze manier!)

  • Tags: :