Dienstverlening specifiek rondom werktijden vraagstukken.

Dienstverlening specifiek rondom werktijden vraagstukken.

Gelukkig worden we allemaal steeds ouder in Nederland. We blijven langer vitaal en blijven langer actief deelnemen aan het arbeidsproces. Het is zelfs zo dat we hier als samenleving op anticiperen en de overheid de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd steeds meer gaat opschroeven.

Toch kunnen niet alle beroepsgroepen, zonder dat er daarvoor aanpassingen worden georganiseerd, heel eenvoudig tot hun pensioengerechtigde leeftijd in hun huidige functie blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zware beroepen in de industrie of functies in de schoonmaak. De praktijk leert dat werknemers binnen deze branches vaak al jaren voordien steeds meer uitvallen door ziekte of lichamelijke klachten.

Daarnaast zijn er arbeidsomstandigheden waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze extra belastend zijn naar mate de leeftijd vordert, bijvoorbeeld werken in een wisselend ploegenrooster. Ook hier zie je mensen op latere leeftijd steeds vaker uitvallen.

Het niet tijdig erkennen van de noodzaak om een leeftijdsbewust beleid te voeren, blijkt vaak een kostbare zaak zodra er mensen langdurig dreigen uit te vallen. De kosten van de vervanging van de zieke, de reintegratie van de werknemer die niet vanzelfsprekend succesvol zal zijn en de eventuele kosten van het afscheid nemen van medewerkers, kunnen ook voorkomen worden.

Voor een fractie van de kosten die potentieel gemaakt moeten worden bij uitval van personeel, kunt u ook tot een aanpassing komen, van een rooster of werkzaamheden, van de werknemers die hier waarschijnlijk behoefte aan zullen gaan krijgen. Geheel ten onrechte wordt vaak gedacht dat het aanpassen van een rooster of werkomstandigheden, tot maatwerk voor groepen of zelfs individuele werknemers, erg lastig te bewerkstelligen is.  Maar vaak zijn er juist relatief eenvoudige oplossingen te vinden.

Het sleutelwoord hierbij is het vinden van de juiste flexibiliteit in het productie- en arbeidsproces.  Die flexibiliteitsbehoefte heeft bovendien vaak niet alleen betrekking op uw werknemers, maar misschien herkent u het ook als een veranderende vraag van klanten.

Dia2

Questionmarks|VO helpt u de match tussen uw (toekomstige) flexbehoefte en uw (huidige) flexvermogen vast te stellen en geeft advies over de optimale mix van maatregelen om deze match te verbeteren.

Dus niet alleen als HR-instrument, maar als integrale bedrijfsoplossing.

 

 Questionmarks|VO kan u helpen bij onder meer de volgende thema’s

Vaststellen van de juiste balans tussen werkgevers- en werknemersbelangen bij werktijdvraagstukken.

 • Evalueren van roosters op bedrijfsvoering en gezondheid.
 • Ontwerpen van nieuwe roosters.
 • Zoeken naar geschikte planningssoftware voor roosters.
 • Ontwikkelen van professioneel capaciteitsmanagement.
 • Vaststellen van formatiebepalingen.

Vormen (individueel) roosteren

Voor deze thema’s heeft Questionmarks|VO een strategisch samenwerkingsverband met ModernWorkx.

Onze dienstverlening en advies is gebaseerd op een kort- of lange analyse, afhankelijk van de noodzaak of klantvraag. (‘evidence-based advice’).

Hierbij verzorgt ModernWorkx voornamelijk de evidence-based en wetenschappelijke onderbouwing. En heeft Questionmarks veelal de rol van projectleider, procesbegeleider en veranderkundig implementatie-expert. Samen geven wij invulling aan een projectteam van interne deelnemers binnen de organisatie.

Waarom Questionmarks|VO inschakelen?

Het invoeren van veranderingen in roosters is niet eenvoudig. Het planningsproces moet worden aangepast, de medewerkers moeten wennen aan een nieuw systeem van wensen invoeren, de managers moeten anders omgaan met bezettingseisen en werktijden.

Er zijn twee aandachtsgebieden te onderscheiden. Enerzijds het rekenkundig en planmatige onderdeel, zodat de planning klopt en overeenkomt met de afspraak. Anderzijds is het invoeren van een ander rooster, zeker als de systematiek verandert, voornamelijk een veranderingsproces waarbij de gemoederen soms erg hoog op kunnen lopen.

In onze begeleiding kennen we grofweg drie verschillende rollen:

 • het identificeren welke vorm van aanpassing het meest geschikt voor u is.
 • het bewaken en evalueren van de kwaliteit van het resultaat
 • het helpen veranderen van de organisatie en de mogelijke belemmeringen samen oplossen.

In onze projecten hechten we zeer aan onze onafhankelijkheid: wij zijn niet gebonden aan werkgevers, werknemers of leveranciers van systemen. Bovendien zijn we voorstander van het tijdig betrekken van vakbonden en OR in de projectgroep.

Questionmarks|VO heeft, in samenwerking met vast partner ModernWorkx, al vele opdrachten gedaan binnen zeer diverse branches waar veel roostervraagstukken voorkomen.  Waaronder:

 • in de industrie, waaronder bij ASML, Owens-Corning, Saint-Gobain, Unilever;
 • bij organisaties met in de logistiek en/of field-engineers, waaronder bij Ricoh,  DHL, ECT, KLM;
 • in de zorgsector, waaronder bij Warande, Hilverzorg en RSZK;
 • bij diverse hulpverleningsdiensten, waaronder bij ambulancediensten en brandweer.

Dr. Ir. Jan de Leede is als wetenschapper betrokken bij diverse onderzoeken naar zelfroosteren bij grote organisaties in Nederland, in de zorg en in de industrie. Tevens is Jan lid van de deskundigengroep Zelfroosteren van het (voorheen) Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

Mark Veldpape MCM CMC is als gecertificeerd managementconsultant en bedrijfs- en veranderkundige betrokken bij projecten waarbij de personele gemoederen soms hoog oplopen. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers om het vakmanschap en het stimuleren van de vakmanschapstrots weer op de kaart van het management te krijgen.

Meer weten over individueel roosteren?

Neem contact op met Mark Veldpape MCM CMC, tel. 026 363 85 83 of info@questionmarks.nl

 

 

 

 • Tags: :