Questionmarks ondertekent de SDG Charter

Questionmarks ondertekent de SDG Charter

Wat is de SDG Charter?

(De volgende informatie is vertaald vanuit de website van SDG Charter en SDG Nederland.)

Waarom

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid, om de diversiteit van de natuur en de stabiliteit van ons klimaat, naar vrede en veiligheid te beschermen. In zo’n wereld kan iedereen gedijen, van individu tot multinational. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn onze ‘to-do-list’ voor de wereld die we willen in 2030. Ze zijn een vorm van beschaving, een gemeenschappelijke taal waaraan we ons allemaal hebben gecommitteerd. Dit maakt het mogelijk om beter samen te werken aan deze doelen. Deze doelen zijn met elkaar verbonden en overschrijden de grenzen tussen sectoren en landen. Ze vormen een reeks uitdagingen en kansen. Ze kunnen diepgaande transformaties en gezamenlijke actie vereisen op alle niveaus en tussen sectoren. Om de wereld te creëren die we willen, is het essentieel én mogelijk om de krachten van verschillende actoren te bundelen en niemand achter te laten.

Hoe

“Connect for impact: het SDG-Charter roept uiteenlopende actoren samen, katalyseert gezamenlijke actie en creëert synergie naar de SDG’s.”

Wat

Alle activiteiten op de website vormen samen een stimulerende omgeving voor het SDG Charter Netwerk, om (gezamenlijk) bij te dragen aan de SDG’s. Klik hier voor hoogtepunten van de resultaten, in cijfers en afbeeldingen.

 

De SDG Roadmap is de co-creatie van de Nederlandse nationale SDG Roadmap vormt de ruggengraat van ons werk. Samen met partners uit alle sectoren van de samenleving identificeren we momenteel ‘doorbraak’ SDG-kansen in binnen- en buitenland.

SDG Nederland: dit is onze informatiewebsite in het Nederlands voor een breder publiek. Het is een springplank naar meer betrokkenheid en het is gekoppeld aan de Gateway.

Evenementen: zowel kleinschalige als grote evenementen waarbij u kunt netwerken en elkaar kunt inspireren. Jaarlijks zijn we de drijvende kracht achter de ‘SDG-actiedag’ op 25 september.

SGD Gateway  dit is de online ondersteuning voor ons offline werk, een online community die functioneert als de ‘LinkedIn voor de SDG’s’. U kunt evenementen vinden, uw initiatieven onder de aandacht brengen en contact leggen met partners en collega’s. Communicatiecoalitie: waar communicatiedeskundigheid van belangrijke koepelorganisaties (Stuurgroep) wordt gebundeld om het gedeelde probleem op te lossen van hoe meer mensen te interesseren voor actie ten behoeve van de SDG’s.

We werken nog steeds aan:

SDG-allianties: samen met belangrijke belanghebbenden en de Nationale SDG Coordinator hebben we allianties opgezet waarin experts rond specifieke SDG’s elkaar kunnen vinden, kunnen verkennen wat er gebeurt, uitdagingen en kansen kunnen analyseren en actie kunnen ondernemen.

SDG ToerMee: een roadshow met een hoofdrol voor de Very Inspiring People (VIP) -bus! Na een succesvolle pilot in Amsterdam is ToerMee klaar om andere plaatsen, steden en dorpen in Nederland te bezoeken. Ben je klaar voor ToerMee? Neem contact met ons op.

SDG Impact Facility (“Symfonie”): waar bestaande (financiële) instrumenten en expertise uit publieke en private bronnen worden samengevoegd en gecoördineerd om innovatie mogelijk te maken die de SDG’s dient.

Oorsprong

Op 30 september 2014 ondertekenden 60+ bedrijven NGO’s, kennisinstellingen, (lokale) overheden, financiële instellingen en filantropen de SDG Charter.  In 2013 startten Koninklijke DSM, True Price en Worldconnectors het SDG-handvest. Het groeide uit tot een platform met meer dan 40 ondertekenaars uit verschillende sectoren van de samenleving. In september 2014 presenteerden de oprichters het Handvest over de rol van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en intersectorale partnerschappen in de ontwikkelingsagenda voor na 2015. 60+ partners ondertekend. In september 2015, een week na de goedkeuring van de SDG’s, kwamen de ondertekenaars van het Handvest bijeen tijdens het evenement: “We are ready” en de eerste partnerschappen presenteerden zich. In september 2016 is de SDG Charter Foundation opgericht om het groeiende aantal ondertekenaars (300+) te faciliteren om te doen waarvoor ze zich hebben aangemeld en om anderen hierbij te betrekken. In september 2017 was een basismoge- lijke omgeving gereed voor ondertekenaars en anderen om hun (gezamenlijke) bijdrage aan de SDG’s te faciliteren.

Ondersteuning

De activiteiten van het SDG Charter Netwerk worden grotendeels ondersteund in natura en in cash, door de leden van het stuurcomité en ondertekenaars. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de contante ondersteuning voor het ondersteunende SDG-handvestbureau (secretariaat).

 

 

  • Tags: :
  • Array