Per mei ’12 opnieuw inzet ESF Actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren

Per mei ’12 opnieuw inzet ESF Actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren

ESF actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren biedt subsidie aan Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) die investeren in duurzame inzetbaarheid om arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit te vergroten.

Aanvraagperiode
De subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012, 9:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is.

Aanvraagcriteria
Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Onderstaand de voornaamste criteria op een rij:

 • Uw project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:
  a. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
  b. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
  c. Het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.
 • Uw project duurt maximaal vijftien maanden.
 • U financiert 50 % van de totale projectkosten.
 • U kunt geen voorschot ontvangen tijdens de projectperiode.
 • De bedrijven in de sector dienen actief en toonbaar te worden betrokken bij het project.
 • U kunt ervoor kiezen een extern adviseur in te huren of gebruik maken van intern personeel.

Voor een uitgebreide samenvatting, kunt u het volledige overzicht met criteria raadplegen.

Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000. Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de gecontroleerde subsidiabele kosten lager zijn dan 60% van de verleende subsidie.

 • Tags: :