Organiseren van Zelfsturende Teams

 

Questionmarks heeft diverse organisatie mogen begeleiden bij het organiseren van zelfsturende teams.

Begeleiden naar zelfsturing lijkt een tegenstrijdigheid.  Toch is het onze ervaring is dat juist bij de start van zelfsturing er in het begin extra aandacht naar aanleren van zelfsturendheid moet gaan.

Wij zien regelmatig dat de toekomstig zelfsturende professionals nog helemaal niet klaar zijn voor het dragen van alle verantwoordelijkheden die zelfsturing van hen vraagt.

Schermafdruk 2015-10-30 13.26.36

De overgang vraagt immers best veel van de medewerker en de organisatie. Het is van groot belang dat de medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe situatie en gaan experimenten met de eigen verantwoordelijkheid. Hierbij is het essentieel dat tevens de veiligheid wordt geboden dat hulp vragen nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Opvallend veel mensen voelen zich onthecht van hun oude patronen. Er blijft lang spanning zitten op het eigen oordeel of hetgeen ze doen, goed genoeg is. Vroeger was er iemand die hiervoor de norm stelde. Deze valt nu weg en het duurt even om je weer veilig te voelen en te vertrouwen op de beoordeling van het eigen handelen binnen de nieuwe omstandigheden.

Dit is waar Questionmarks haar begeleiding op richt. Teams en de individuen binnen teams vinden een veilige haven om hun onzekerheden kwijt te kunnen, zonder zich direct beoordeeld te voelen. Hetzelfde geldt overigens voor het nieuwe- en oude management. Ook zij vinden in de begeleiding een steun in de rug om gecontroleerd los te laten en tegelijk de sturing te blijven geven die nog steeds broodnodig is!

Meer weten? Neem contact op met Mark Veldpape (06 – 55153166)

Zie ook de De diverse vormen van zelfbesturing