Friends for People – Oeganda

Mede namens Questionmarks is Mark Veldpape sinds de oprichting van Friends for People actief als founder, bestuurslid en ontwikkelaar van vernieuwende ontwikkelingsconcepten.

Een van deze concepten is het Blue Sky Model, dat samen met FFP-Field Coördinator Mariel Ellenbroek en de locale mensen in Oeganda is ontwikkeld.  Het belangrijkste uitgangspunt van het Blue Sky Model is de gefaseerde opbouw van een proces in vijf fasen dat vanaf de start geheel gedragen wordt door de locale mensen.

De groep mensen waar in de loop der tijd het meest mee hebben gewerkt, zijn de vluchtingen uit Noord Oeganda. Zij zijn gevlucht voor de rebellen, die met zeer gewelddadige en mensonterende rooftochten de burgers uit hun dorpen hebben verjaagd. (Voor sommige mensen is dit verhaal herkenbaar van de waargebeurde verhalen binnen het script voor de film ‘Wit Licht’ van Marco Bosato.)

Veel van de slachtoffers van de rebellen vluchten vervolgens naar de hoofdstad Kampala. Daar aangekomen strijken ze veelal neer in een van de sloppenwijken (Banda’s) aan de rand van de hoofdstad. Hun enige bezit is vaak niet meer dan de kleren die ze aan hebben. En ook een onderkomen moet vaak nog gezocht of gebouwd worden. De kans dat ze ooit nog terug gaan naar het noorden is klein, dus proberen ze in de stad zo goed als het gaat een bestaan op te bouwen.

Dit is echt hulpverlening in de meest basale vorm die bestaat nodig: eten en onderkomen. Maar al snel daarna dienen zich ook andere vraagstukken aan. FFP heeft zich tot doel gesteld in dit werkveld een bijdrage te leveren, maar dan wel op een zeer eigentijdse wijze.

De de meeste projecten zijn letterlijk met een bijeenkomst onder een boom begonnen, waarna er afspraken zijn gemaakt over de aanpak, met de locale mensen centraal. Zij bepalen de doelen en mate van urgentie, want het is hun leven wat centraal staat. Daarmee ontstaat de behoefte aan de ontwikkeling van twee domeinen.

Ten eerste het domein van de samenlevingsopbouw. Er moet ter plekke een nieuwe situatie ontstaan waarbinnen mensen kunnen gaan overleven en kunnen gaan samenleven. Voor een deel is dat immaterieel en gericht op humanitaire verbindingen.

Daarnaast kom al snel een twee domein, die van de materiële en economische verbindingen aan de orde, zodat deze samenleving zichzelf van diverse middelen kan voorzien.

In onderstaand schema is te zien hoe samen met de locale mensen tot een opbouw van de ontwikkelingsfases is samengesteld.

Een van de grootste wensen, die meteen naar voren komen bij fase 1 en 2, is het inrichten van een mogelijkheid om de kinderen van onderwijs te voorzien. Zo is met prioriteit een schoolgebouw gebouwd van sloophout, welke meteen dienst deed als gemeenschapsgebouw en centrum voor medical care. Een tweede prioriteit bleek telkens weer de duurzame oplossing om schoon water te verkrijgen en deze faciliteit werkend en schoon te houden!

De volgende hobbel binnen fase 2 bleken de enorme trauma’s waarmee de jongere kinderen te maken hadden. Steeds vaker bleek een kind helemaal niet in staat te zijn om onderwijs te volgen omdat er sprake van een enorme posttraumatische stress problematiek is.

Een en ander maakte dat onze andere projectmedewerker Suzanne Heutinck, haar expertise als Jeugdhulpverlener van jongeren met een traumatisch verleden in Nederland, samen met de locale mensen een programma is gaan opzetten om ook deze problematiek aandacht te geven. Omdat de omvang van dit programma enorm leek te worden, is al snel de samenwerking met de locale War Child organisatie gezocht, die namens FFP dit programma verder is gaan uitvoeren.


Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder. De sloppen waar de eerste vluchtingen neerstreken, zijn inmiddels volledig ingesloten door nieuwe Banda’s.

De school is een complete compound geworden, inclusief een school, een health clinic en een dental care facility. De houten barak, is inmiddels een groot gebouw van steen geworden. In de muur rondom het complex zijn ruimten gemetseld die dienst doen als  kleine winkeltjes.

Op dit moment ondersteunen we voornamelijk op niveau 4 en 5. Daarnaast is FFP vooral actief geworden binnen de coördinatie van micro finance programma’s

 

Klik hier voor meer informatie over Friends for People, of bezoek de website.