Lang Leve ADHD by https://www.adhdarnhem.nl/coaching

 

Leven met ADHD kan betekenen dat je, ondanks dat je waarschijnlijk intelligent en succesvol bent in het dagelijks leven, je toch behoorlijk wat beperkingen kent die andere mensen niet hebben.

Maar het betekent vaak ook dat je een aantal mooie zegeningen kent, waarvan andere mensen het bestaan niet eens vermoeden! Je kunt dus een fantastisch leven hebben, mits je een paar spelregels voor jezelf weet op te stellen en te hanteren. Mark Veldpape, tevens verbonden aan Questionmarks, kan je daarbij helpen!

Klik hier om meteen een afspraak te maken.

Klik hier voor meer informatie.