Helemaal van nu: Kleine, snelle, slimme adviesbureaus die daadkrachtig samenwerken.

Helemaal van nu: Kleine, snelle, slimme adviesbureaus die daadkrachtig samenwerken.

Jarenlang was je pas een goede kennisleverancier als je flink groot was en over vele adviseurs in leaseauto’s beschikte. Dit stamde nog uit de tijd dat het hiërarchisch model hoogtij vierde en waarbij de adviseurs in maatpak hun klanten ontvingen in grote kantoren met marmeren ontvangsthallen. Senior adviseurs rekenden hoge tarieven voor uren die voornamelijk werden ingevuld door junior adviseurs die zogenaamd het vak nog moesten leren van deze mastodonten.

Maar de tijden zijn veranderd. Grote bureau, we kennen ze allemaal, hebben hun slagkracht verloren. De tijdsgeest heeft hen ingehaald. Tegenwoordig is er behoefte aan een ander soort adviesbureau.

Hoe is het zover gekomen?

Voor de industriële revolutie, in het feodale tijdperk, waren organisaties allemaal familiebedrijven, met de adel aan het hoofd. Je werd geboren als leider met macht of juist niet en daar veranderde vrijwel niets meer aan gedurende je leven. Hoogstens kon je als onderdaan hopen op een beter toekomst wanneer bleek dat je over bijzondere eigenschappen beschikte die bovendien in goede aarde vielen bij de vorst. Deze tijd kenmerkte zich door sturing door ongelijke macht.

Door de industriële revolutie verschoven de kansen om een organisatie te leiden in het voordeel van de niet-adelen. Iedereen die over middelen beschikte om de techniek het werk te laten doen, kon eigenaar worden van een onderneming en daarmee een belangrijke positie innemen in de samenleving. Dit was een grote omslag in vergelijking met het feodale tijdperk. Organisaties werden een serie aan handelingen, die samen een fysiek product teweeg brachten. Hoe beter dit proces werd uitgedacht, hoe meer productie. Des te meer productie, des temeer winst en macht dit opleverde. Deze tijd kenmerkte zich door sturing op technologische mogelijkheden, of iets gemaakt kon worden of niet. Bovendien was het in stand houden van een financiële economie, met telkens behoefte aan groei, erg belangrijk.

Toen kwam langzaam het huidige tijdperk in zicht. Niet alleen het product, maar vooral de kennis en de snelheid waarmee deze kennis wordt gedeeld ging het succes van de organisatie bepalen. De grote omslag ontstond doordat niet het bezit van kennis, maar juist het rijkelijk delen van kennis, meerwaarde oplevert.

Om de gedachte te bepalen: Als twee partijen elkaars fysieke of financiële middelen delen, dan hebben ze beide hoogstens de helft. Het exclusief bezit van een fysiek middel is profitabel. Als beide partijen hun ultieme kennis delen dan hebben ze allebei méér kennis. Kennis is namelijk deelbaar zonder waardevermindering. Het exclusief bezit van kennis is dus eigenlijk helemaal niet profitabel. Met dit principe doet de Sociale Economie zijn (her)intrede die fundamenteel andere natuurwetten, regels en gebruiken kent dan het financieel-economische gedachtegoed.

Social Media, een bundeling van verschillende mogelijkheden om kennis te delen, zijn hiermee meer verworden dan alleen nieuwe technologieën. Ze zijn een nieuwe manier van kijken naar organisaties geworden. Doordat jongeren opgroeien met deze nieuwe manier van kijken naar organisaties, zullen ouderen steeds vaker, maar bovenal ook sneller worden uitgedaagd om mee te groeien in deze nieuwe manier van organiseren.  De senior is de leerling van de junior. Dit is in de gehele historie nog nooit eerder voorgekomen. We zitten dus met recht in een nieuw tijdperk.

Terugkomend op de grote adviesbureaus. Uit het bovenstaande kunnen we herleiden waarom de grootte van het bureau er op zich niet meer toe doet. Van toegevoegde waarde zijn voor een klant zegt namelijk niets over de grootte, maar alles over de snelheid waarop kennis tussen de verschillende partijen gedeeld wordt. Partijen die binnen flexibele netwerken samenwerken door middel van Social Media  zijn hierin leidend en zelfs steeds vaker nog de enige echte leiders in innovatieve projecten. Traditionele adviesbureaus zijn hierdoor hun positie aan het verliezen. Immers, de inhoud van het adviesvak is steeds minder geschikt voor het hiërarchisch model dat velen nog aanhangen.

Questionmarks maakt actief deel uit van een aantal innovatieve netwerken binnen de sectoren Zorg- en welzijn, Overheid en het bedrijfsleven.

 

  • Tags: :