Faciliteren van (business) Intervisiebijeenkomsten

Faciliteren van (business) Intervisiebijeenkomsten

Komen in de beschrijvingen van de visie en missie van uw organisatie ook doelen voor als; kwaliteit leveren, tevreden klanten creëren en talenten van de werknemers benutten? Hoe doet u dat? Hoe creëert u een omgeving waarin uw medewerkers floreren?

Natuurlijk kunt u zo nu en dan uw medewerkers op cursus sturen of ze een persoonlijk coachtraject aanbieden. Dit is allemaal zeer waardevol en absoluut aanbevelenswaardig. Toch horen wij in de praktijk geregeld dat, hoewel de inhoud erg interessant was, er eigenlijk net wat te weinig van de eigen praktijk in terug wordt gevonden. Mocht dit ook voor uw team of organisatie gelden, wellicht is het dan een goed idee om aan collegiale consultatie te gaan doen. Teamleden of multidisciplinaire individuele medewerkers vormen samen een intervisiegroep waarin ze met vaste regelmaat casussen uit de praktijk aan elkaar voorleggen.

Nu komt het voor dat deze groepen tegen grenzen aanlopen. Het faciliteren van dergelijke bijeenkomsten is niet hun vak, dus mist er structuur. Of er gebeurt juist het tegenoverstelde, wat wel vaker bij wat technocratisch ingestelde medewerkers veel voorkomt. Er wordt binnen het proces maar weinig diepgang bereikt doordat men eigenlijk alleen de oplossing deelt, zonder patronen te erkennen. En nou juist de discussie en nieuwe inzichten over de patronen binnen het werk geven ruimte voor vernieuwing en kwaliteitsborging.

Meer weten? Neem contact op met Questionmarks|VO

 

 

  • Tags: :