Extra: Er is ook een GRATIS Training Loopbaangesprekken 45+-werknemers voor Leidinggevenden

Extra: Er is ook een GRATIS Training Loopbaangesprekken 45+-werknemers voor Leidinggevenden

Training Loopbaangesprekken Leidinggevenden

In de training worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Hoe om te gaan met loopbaanvragen van medewerkers, gebaseerd op talent en gezondheid.
  • Wat je als leidinggevende doet om je medewerkers te stimuleren om na te denken over de eigen loopbaan op lange termijn.
  • Welke vragen je stelt om het gesprek over duurzame loopbaanontwikkeling met medewerkers te voeren.
  • Welke belemmeringen en projecties een leidinggevende kan hebben die loopbaanontwikkeling van medewerkers in de weg staat. En leren hoe je hier als leidinggevende mee om kan gaan.
  • De ontwikkelingen binnen de branche en de arbeidsmarkt, zodat de leidinggevende de werknemer hierover kan informeren.
  • Gesprekstechnieken en vaardigheden om een werknemer begeleiden in loopbaanontwikkeling.

 

Organisatie

Deze training duurt 1 dagdee

l van 4 uur. Het ideale aantal deelnemers is 3 tot 6. De training kost € 900,- exclusief BTW. maar wordt 100% gesubsidieerd door het Ministerie van SZW. Als organisatie heeft u geen omkijken naar alle administratieve afhandelingen. Dat doet Questionmarks voor u!

 

 

NB. De training kan zo lang er subsidie beschikbaar is vergoed worden in het kader van de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers.

Wilt u meer weten over deze training en het ontwikkeladvies voor werknemers van 45 jaar en ouder? Wilt u de training graag inzetten in uw organisatie?

Bel dan met 026 363 85 83

(Foto: Pixabay.com)

  • Tags: :