Duurzame Inzetbaarheid Personeel; Tot je 67ste aan de machine, dat wordt nog knap lastig!

Duurzame Inzetbaarheid Personeel; Tot je 67ste aan de machine, dat wordt nog knap lastig!

We worden allemaal ouder en de meesten mensen zijn nog reuze vitaal als ze met pensioen gaan. En dat is natuurlijk heel mooi. Toch houdt niet iedereen het vol tot aan zijn 67ste, tenminste niet zonder tussentijdse aanpassing van het werkschema.

Samen met collega Jan de Leede werk ik op dit moment aan ene bijzonder interessant project bij een klant. En hier zien we een paar uitdagende vraagstukken. We hebben onderzoek gedaan naar de bezwaarlijkheid van dit rooster in vergelijking met andere roosters.

Feitelijk is geen enkel rooster met ochtend-, middag- en nachtdiensten echt gezond, maar toch zijn er wel verschillen. In het onderzoek hierna kijken we naar de ergonomisch bezwaarlijk elementen, deze geven we punten en tellen daarna alles bij elkaar op. En dan zie je dat in dagdiensten werken, 5 dagen per week en dan 2 dagen vrij, toch echt veel gezonder is dan werken in ploegen.

In de praktijk hebben de mensen die kiezen voor een ploegendienst daar zelf een heel ander beeld bij.  Zij zien die bezwaarlijkheid soms niet zo. Voor hen levert 5 dagen achtereen vrij (kunnen) zijn enorm veel voordelen op, bijvoorbeeld als je even twee weken op vakantie wilt met het gezin. Dat kost hen namelijk nauwelijks vakantiedagen! En dat is nog los van het gegeven dat 32,6 uur per week sowieso voor hen een fulltime baan is.

Daarnaast weten de operators nu al of ze op Pasen 2016 wel of niet moet werken. Dat is namelijk direct uit te rekenen als je eenmaal doorhebt hoe de volgorde van je diensten werkt. De meeste mensen die in ploegen werken vinden dit heerlijk. Ze noemen dit: Regelmaat in onregelmatigheid. Dat het ook weleens zwaar is, nemen ze voor lief. En bovendien degene die er echt niet tegen kunnen, zijn binnen de kortste keren alweer vertrokken. Ploegendiensten draaien is gewoon niet voor watjes, lijken ze te zeggen.

En toch is daar ook wel wat tegenin te brengen. Ze zijn zo gehecht aan hun ploeg/team dat er ook een soort teamgeest ontstaat waarbij je je ook niet kwetsbaar opstelt. Als je vraagt of ze willen experimenteren met een ander, wat gezonder rooster, dan mag je echt enige weerstand verwachten. De gemoederen lopen dan al snel op. Je voelt meteen vergelijkbare uitspraak in de lijn van: “Kom niet aan mijn vrouw, kom niet aan mijn kinderen en … Kom niet aan mijn/ons rooster!”

Toch, als je het ze individueel op de man af vraagt, zegt opeens ca. 33% dat ze denken het niet vol te kunnen houden tot aan hun pensioen als dat pas op hun 67ste is.  Ook de afdeling HRM bij de opdrachtgever kan bevestigen dat ouderen het vaak lastiger krijgen met het stijgen van de leeftijd. Soms eerder, soms later, maar zo rond het 60ste jaar beginnen de mensen toch steeds vaker uit te vallen. Ze krijgen weliswaar wel steeds meer leeftijdsgebonden vrije dagen, die dan massaal worden ingezet op de ochtend- en nachtdiensten, maar daarmee zijn ze lang niet altijd voldoende geholpen. Als vervolgens blijkt dat binnen de 5 a 10 jaar een substantieel deel van de bezetting in deze gevarenzone dreigt te komen, dan moet er toch wel echt iets gaan gebeuren. Immers, de bezetting aan de machines moet in alle diensten optimaal zijn. Als een substantieel deel dan telkens vrij neemt in bepaalde diensten, dan ligt daar de nieuwe uitdaging.

Dat is waar we nu staan. Hoe kunnen we de ploegen flexibiliseren, zodat de ploegbezetting optimaal blijft en zoveel mogelijk medewerkers aan boord blijven. En de eerste stappen zijn gezet. Na een grondige analyse blijkt een ander roostersystematiek, waarbij minder dagen werken, maar ook minder dagen achtereen vrij, de beste optie voor dit moment.

Daarnaast komen wij met een bijna revolutionaire oplossing binnen de industrie. We gaan naast het reguliere rooster, een tweede rooster introduceren. Dit rooster bezet een aantal posities binnen de productie die nu nog door de reguliere ploeg wordt bezet, maar dan optioneel ook door de andere ploeg kunnen worden ingevuld. Hierbij kunnen mensen samen een duo-, of zelfs een trio-baan hebben, zonder dat de ploegbezetting in het gevaar komt. Ze werken dus minder, of alleen op gezette tijden.

Mensen die nu het reguliere rooster niet meer volhouden, kunnen nu in het nieuwe ‘Combi-rooster’ zelf hun eigen rooster vormgeven, die ze nog wel kunnen volhouden.

 

Stel u zit met een vergelijkbare vraag, neem dan contact met ons op.  Voor ons zijn dit de meest leuke opdrachten!

Bel Mark Veldpape: 06 55153166

 

 

  • Tags: :