De Vitale Organisatie

Ooit wel eens getwijfeld aan de vitaliteit van uw organisatie? Misschien is dan een vitaliserende inspiratiesessie over hoe de vitaliteit binnen uw organisatie bevorderd kan worden iets voor u?

Op een heidag, teambijeenkomst of de nieuwe visieronde in het MT krijgt u een energiegevende en prikkelende lezing of workshop over het ‘vitaliseren van uw organisatie’!

Wat is vitaliteit?

Vele mensen, vele meningen. Soms blijft het bij het instrumentele niveau van ‘gezonde drankjes’  en veel bewegen. En terecht. Vaak is vitaliteit ook een kwestie van voldoen aan fysieke behoeften.Bij de meer spirituele mensen telt bij vitaliteit, naast het fysieke, zeker ook de ‘state of mind’ mee. Ook dit is zeer nastrevenswaardig. Een oud gezegde vermeldt ons immers al: Bewaar de rust, het zal u redden!Maar misschien kan daar nog wat aan toegevoegd worden. Vitale mensen vatten minder gauw een griepje, ze beschikken immers over een goede ‘weerstand’ en worden minder snel ziek. Misschien kunnen we met deze metafoor nog wat verder ingaan op de essentie van vitaliteit.
Vitaliteit
Hoe werkt dat bij mensen? Misschien ook wel bij u?
Niet ziek zijn, dus gezond zijn, betekent nog niet meteen dat u over een spartelende vitaliteit beschikt. Maar weerstand hebben tegen ziektes is zeker een goed begin. Daarnaast kunt u zich voornemen om elke dag weer meer te leren over hoe u gezond kunnen blijven. Inzicht versoepeld immers de geest. Van sommige dingen weet u dat ze anders kunnen, maar als u er te krampachtig mee om gaat, komt dat ook zeker niet te goede van uw gemoedsrust. Een soepele geest kent een zekere mate van vrijheid van handelen, U kiest voor een manier van leven waar u achter kan staan. Waarschijnlijk heeft u daarbij ook de dag van morgen voor ogen. U wilt uw leven immers een duurzaam karakter mee geven, zoveel mogelijk uit het leven halen. Maar mag het ook nog een beetje leuk zijn? Ja natuurlijk, vitaliteit gaat aller sinds over leven waarbij we een hoge mate van comfort beleven. (In het figuur hiernaast ziet u deze punten in een schema).

 

Hoe werkt vitaliteit binnen een organisatie?
Interessant is dat de metafoor van de persoonlijke vitaliteit ook voor de vitaliteit van een organisatie kan worden gebruikt.Als leider, of onderdeel, van een organisatie wilt u vast bij een ‘gezond bedrijf’werken. Laten we hieraan bijvoorbeeld de financiele gezondheid koppelen. Aan deze gezondheid wordt onomstotelijk het duurzame voortbestaan gekoppeld.  Maar hoe garandeert u dit binnen een organisatie? Waarschijnlijk door te sturen op zaken die er echt toe doen. Om te beginnen wilt u opgewassen zijn tegen eventuele bedreigingen vanuit de omgeving. U wilt weerbaar zijn naar uw concurrentie. Alleen dan kunt u doen waarin uw als organisatie erg goed in bent. En dat is toch wat u wilt; het op UW manier doen, want die past bij u! U wilt uw vrijheid van handelen. Maar de omgeving verandert en ook u zal met uw organisatie mee moeten kijken naar de toekomst. Organisaties die het lerend vermogen van hun organisatie goed op orde hebben weten te krijgen, hoeven zich echter niet zulke grote zorgen te maken. Zij groeien vanzelf mee met de omgeving, mits … binnen de organisatie de mensen er ook zin in blijven houden om mee te bewegen. Het moet namelijk allemaal wel een beetje comfortabel aan blijven voelen.Gemakkelijk toch? Nee hoor!
Bij sommige bedrijven is de vitaliteit ver te zoeken.Veel mensen binnen de organisatie voelen dat ze niet gezond bezig zijn. Als je het aan hun vraagt, zeggen ze ook ‘het allang niet meer leuk te vinden’. Steeds minder comfort wordt hen nog gegund omdat de hoge verwachtingen van efficiëntie hiermee in schril contrast staan.  Alles mag volgens een protocol. De mensen hebben bijna geen eigen verantwoordelijkheid meer voor hun handelen.  De mens volgt de machine, in plaats van andersom. Omdat de mensen hierdoorminder vrijheid van handelen hebben, is er vaak ook minder ruimte voor het lerende vermogen van de gehele organisatie. Slechts enkele ‘scientific managers’ hebben overzicht en zijn innovatief. Hierdoor worden de medewerkers die vroeger toch nog echt wel wat konden, ook op gebied van innovatie,  nu in een keurslijf gehezen dat lang niet iedereen past. En dat geeft weerstand, maar juist geen weerbaarheid!  De betrokkenheid met de organisatie, het willen vechten voor de zaak, neemt ziender ogen af. Waarom zou je je nog druk maken? Het spel om de knikkers wordt immers niet op de werkvloer gespeeld. Van de duurzame inzet van de potentie van mens en machine in het bedrijf is steeds minder sprake. De top van de organisatie is in hele andere eenheden en waarden gaan rekenen. Wat levert het aandeel van het bedrijf op, en moeten we de tent niet verkopen nu de markt goed is? Het enige wat de mensen op de werkvloer te verdedigen hebben is hun gezondheid, en het verkrijgen van genoeg loon om van te leven. Dat is ook wat je steeds meer ziet;Mensen zijn al langer niet meer vitaal, vaak door de manier van organiseren. Ze worden eerder ziek en de organisatie is hiervan vervolgens de dupe. De winstgevendheid loopt drastisch terug omdat de loonkosten, inclusief ‘ziektegeld’ en reintegratie maaregelen. Hier valt op den duur niet meer tegenop te produceren!

 

Motto: Vitaliseer vandaag nog uw organisatie, het zal u (direct) geld gaan opleveren!