Co-Ondernemerschap

De praktijk wijst uit dat menig Directeur-grootaandeelhouder binnen het MKB regelmatig eenzame periodes kent in zijn professie. Deze coachingactiviteiten van Questionmarks richten zich dan ook specifiek op praktische dienstverlening aan het hoger- en middelmanagement in het MKB.

De adviseurs van Questionmarks zijn zelf ook ondernemer, of zijn dit lang geweest. De eigen methode die Questionmarks hiervoor gebruikt is geënt op het creëren van een langdurige strategische samenwerking. Hierdoor wordt de adviseur een beetje uw medeondernemer, uw partner, en ontstaat hierdoor een veilige omgeving waarbij als dit nodig blijkt te zijn in ‘ondernemerstempo’, dus binnen een zeer korte tijd, toch harde noten kunnen worden gekraakt.

(Hoe gaat dit in de praktijk? Bekijk de onderstaande video.)