Faciliteren van zakelijke Intervisiebijeenkomsten

Komen in de beschrijvingen van de visie en missie van uw organisatie ook doelen voor als: Kwaliteit leveren, tevreden klanten creëren en talenten van de werknemers benutten? Hoe doet u dat? Hoe creëert u een omgeving waarin uw medewerkers floreren?

Natuurlijk kunt u zo nu en dan uw medewerkers een cursus of ze een persoonlijk coachtraject aanbieden. Dit is allemaal zeer waardevol en absoluut aanbevelenswaardig. Toch horen wij in de praktijk geregeld dat, hoewel de inhoud erg interessant was, er eigenlijk net wat te weinig van de eigen praktijk in terug wordt gevonden. Mocht dit ook voor uw team of organisatie gelden, wellicht is het dan een goed idee om aan collegiale consultatie te gaan doen. Teamleden of multidisciplinaire individuele medewerkers vormen samen een intervisiegroep waarin ze met vaste regelmaat casussen uit de praktijk aan elkaar voorleggen.

Wanneer medewerkers zelf hun collegiale consultatie organiseren, lopen zij al snel tegen grenzen aan. Het faciliteren van dergelijke bijeenkomsten is niet hun vak, dus mist er structuur. Of er gebeurt juist het tegenoverstelde, wat wel vaker bij wat technocratisch ingestelde medewerkers voorkomt. Er wordt binnen het proces maar weinig diepgang bereikt doordat men eigenlijk alleen de oplossing deelt, zonder patronen te erkennen. De discussie en nieuwe inzichten over de patronen binnen het werk geven nou juist ruimte voor vernieuwing en kwaliteitsborging.

Moeten alle bijeenkomsten dan begeleid? Nee, wij zijn er voorstander van om de groepen eerst grondig kennis te laten maken met de verschillende methodieken en mogelijkheden, waarna ze op den duur zelf, binnen deze kaders, hun eigen bijeenkomsten gaan verzorgen. Vaak zijn 6 á 8 begeleide  bijeenkomsten daarvoor al genoeg. Indien er later dan toch nog extra hulp nodig is, of de thema’s vragen om een onafhankelijke facilitator, dan kan Questionmarks altijd weer meekijken en de groep van tips voorzien.

Meer weten? Neem contact op met Questionmarks|VO