NetWerken of NetMerken; Samenwerken als zelfstandig adviseur.

NetWerken of NetMerken; Samenwerken als zelfstandig adviseur.

Er is veel rumoer in de huidige economie. Machtsbalansen verschuiven, arbeidsverhoudingen zijn aan herwaardering toe en iedereen heeft wel een mening over de crisis. Is het bijvoorbeeld alleen een creditcrisis, dat vooral primair de financieel-economische orde in ogenschouw neemt? Of is er meer en is er ook binnen de sociaaleconomische orde het een en ander aan de hand?

 De Kamers van Koophandel geven aan dat we inmiddels de miljoen kleine zelfstandigen bijna zijn gepasseerd. Hoeveel? Ja, bij 1 miljoen (956k), op een beroepsbevolking van iets meer dan 7 miljoen (7373k).  Ruim een derde hiervan is hoger opgeleid en het merendeel hiervan werkt in de dienstverlening.  (bron CBS, 2010)  Het lijkt wel alsof steeds meer mensen er voor kiezen om niet langer in loondienst hun vak uit te oefenen, maar dit voortaan voor eigen rekening te gaan doen. En dat in tijden van crisis. Is dat wel logisch?
Mark Veldpape van Questionmarks denkt van wel. Ook hij is een van deze kleine zelfstandigen en komt met zijn bedrijf heel behoorlijk door de crisis. Een van de veel gehoorde veronderstellingen is dat je als kleine zelfstandige kwetsbaarder zou zijn dan als werknemer van een grotere organisatie. Maar in de ogen van Mark ligt dat er maar net aan. Misschien is het tegenovergestelde wel veel aannemelijker, als je tenminste een aantal belangrijke uitgangspunten in ogenschouw neemt.

Hoe werkt dat nu als zelfstandige?

Hoe doet Questionmarks dat bijvoorbeeld?  Hoe krijg je als zelfstandige in tijden van crisis voldoende opdrachten?

Laten we beginnen met constateren dat het vinden opdrachten soms niet meevalt.  Want dat is echt wel de realiteit in de huidige tijd. Tegelijkertijd kunnen we met evenveel realiteitszin zeggen dat opdrachten vinden een vraag is van aller tijd. Natuurlijk zijn er hier en daar wat gunstiger of wat minder gunstiger perioden, maar altijd blijft het zoeken, en op het juiste moment een aanbieding doen.

En juist bij het doen van de juiste aanbieding is nog veel te winnen. Het voordeel van een kleine zelfstandige; snel, flexibel en los staan van allerlei conventies en protocollen zoals grote adviesorganisaties wel kennen, weegt soms niet genoeg op tegen de nadelen.

  • Tags: :
  • Array
korean men looking for bbw straight teen seduced by milf porn